Praktische richtlijnen bij Kleuterschool Augustijntje

Waar en wanneer kan u uw kind inschrijven? Wat brengt u mee? Wanneer zijn kinderen leerplichtig? Welke documenten worden u bij inschrijving ter ondertekening voorgelegd?